OZNÁMENÍ - DUCR-16410/19/Ce

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ VE VĚCI USTANOVENÍ OPATROVNÍKA VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Drážní úřad, jako drážní správní úřad, podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), projednává žádost o vydání stavebního povolení, kterou dne 6. března 2019 podal stavebník Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, IČO:70994234 prostřednictvím zástupce SUDOP EU, a.s., Olšanská 3517/1a, 130 80 Praha 3, IČ:05165024 o vydání stavebního povolení pro stavbu dráhy:

Teplice „Rekonstrukce žst. Bohosudov“

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 09.08.2019
Sejmuto: 23.08.2019
Číslo jednací: DUCR-16410/19/Ce
Zodpovídá: Jan Linhart