OZNÁMENÍ - DUCR-40487/19/Lj

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

OZNÁMENÍ POKRAČOVÁNÍ STAVEBNÍ HOŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Drážní úřad, jako drážní správní úřad, podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), obdržel dne 27. února 2019 žádost stavebníka Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, IČ:70994234 zastoupena oprávněnou organizační složkou Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 19000 Praha o vydání stavebního povolení pro stavbu dráhy:

 

“Optimalizace traťového úsek u Mstětice (mimo) - Praha - Vysočany (včetně)“

Celý článek ve formátu PDF

Vyvěšeno: 01.08.2019
Sejmuto: 30.08.2019
Číslo jednací: DUCR-40487/19/Lj
Zodpovídá: Zdeněk Kohout