OZNÁMENÍ - DUCR-4259/19/Os

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

OZNÁMENÍ POKRAČOVÁNÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b)zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), obdržel dne 10. října 2018 žádost stavebníků, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390 a Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, IČ: 44992785, zastoupených Brněnské komunikace a.s., Renneská /1a, 65768 Brno, IČ:60733098, o stavební povolení pro stavbu dráhy:

 

“Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I. – II. etapa“

Celý článek ve formátu PDF

Žádost stavebního povolení ve formátu PDF

Vyvěšeno: 17.07.2019
Sejmuto: 15.08.2019
Číslo jednací: DUCR-4259/19/Os
Zodpovídá: Zdeněk Kohout