SPOLEČNÉ POVOLENÍ - DUCR-34242/19/Nv

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“) a v souladu s § 94j odst. 1 a 2 stavebního zákona vydává na základě výsledku provedeného společného územního a stavebního řízení podle § 94p a s přihlédnutím k § 115 a odst. 2 stavebního zákona společné povolení pro stavbu dráhy:

“Zřízení přechodu pro chodce km 58,850 trati Brno-Veselí nad Moravou“

Celý článek ve formátu PDF

 

 

Vyvěšeno: 29.06.2019
Sejmuto: 13.07.2019
Číslo jednací: DUCR-34242/19/Nv
Zodpovídá: Jan Linhart