OZNÁMENÍ - DUCR-29140/19/Nv

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O UKONČENÍ DOKAZOVÁNÍ

Drážní úřad, jako drážní správní úřad, podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“) a v souladu s § 94j odst. 1 a 2 stavebního zákona, obdržel dne 27. listopadu 2018 žádost stavebníka Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, IČ:70994234 v zastoupení SB projekt s.r.o., Kasárenská 4063/4, 69501 Hodonín, IČ:27767442 o vydání stavebního povolení pro stavbu dráhy:

“Zřízení přechodu pro chodce km 58,850 trati Brno-Veselí nad Moravou“

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 01.06.2019
Sejmuto: 17.06.2019
Číslo jednací: DUCR-29140/19/Nv
Zodpovídá: Václav Uhlíř