OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ - DUCR-28548/19/Kj

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah, podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 zákona č. 183/20066 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon),

opravuje

podle ustanovení § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí - stavební povolení - č. j. DUCR-14173/19/Kj ze dne 13. března 2019, které nabylo dne 23. dubna 2019 právní moci.
V rozhodnutí Drážního úřadu DUCR-14173/19/Kj ve věci vydání stavebního povolení na stavbu dráhy:

Duchcov, Háj u Duchcova, Horní Litvínov, Hrdlovka - Nový Dvůr
“Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov“

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 30.05.2019
Sejmuto: 14.06.2019
Číslo jednací: DUCR-28548/19/Kj
Zodpovídá: Václav Uhlíř