OZNÁMENÍ - DUCR-19058/19/Nv

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ POKRAČOVÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Drážní úřad, jako drážní správní úřad, podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“) a v souladu s § 94j odst. 1 a 2 stavebního zákona obdržel dne 12. února 2019 žádost stavebníka Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, IČ:70994234 v zastoupení Signal Projekt s.r.o., Vídeňská /55, 63900 Brno-střed, IČ:25525441 o vydání společného povolení pro stavbu dráhy:

“Rekonstrukce PZS včetně rekonstrukce povrchu v km 103,942 (P7964) na trati Vlárský průsmyk-Staré Město u U.H.“

Celý článek ve formátu PDF.

 

 

Vyvěšeno: 12.04.2019
Sejmuto: 26.04.2019
Číslo jednací: DUCR-19058/19/Nv
Zodpovídá: Václav Uhlíř