OZNÁMENÍ - DUCR-11174/19/Lg

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o zahájení správního řízení


Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 a § 55 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dráhách“), obdržel dne 20. 2. 2019 návrh vlastníka vlečky - právnické osoby THE CHARNWOOD COMPANY, s.r.o. se sídlem Praha 1, Rytířská 534/13, PSČ 11000, IČO 264 39 841, která zastupuje na základě plné moci vlastníka vlečky - právnickou osobu HVB Leasing Czech Republic s.r.o. se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14010, IČO 629 17 188, na zrušení části železniční dráhy – vlečky, tzv. „OSPAP Hostivař“. Důvodem je její budoucí snesení. Dnem podání žádosti bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zahájení správní řízení v dané věci.

Celý článek ve formátu PDF

Vyvěšeno: 07.03.2019
Sejmuto: 21.03.2019
Číslo jednací: DUCR-11174/19/Lg
Zodpovídá: Jan Linhart