OZNÁMENÍ - DUCR-69241/18/Kj

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

OZNÁMENÍ POKRAČOVÁNÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Drážní úřad, jako drážní správní úřad, podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), obdržel dne 14. září 2018 žádost zástupce stavebníka spol. Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 46001 Liberec, IČ:48266230 o vydání stavebního povolení pro stavbu dráhy:

“Modernizace a rekonstrukce TT Most - Litvínov“

Celý článek ve formátu PDF

Vyvěšeno: 28.11.2018
Sejmuto: 13.12.2018
Číslo jednací: DUCR-69241/18/Kj
Zodpovídá: Jan Linhart