OZNÁMENÍ - DUCR-66894/18/Nv

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ POKRAČOVÁNÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b)zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), obdržel dne 31. července 2018 žádost stavebníka, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, IČ:70994234 organizační jednotka Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova /1, 77258 Olomouc, o stavební povolení pro stavbu dráhy:

“Vybudování EPZ v žst. Brno hl.n., odstavné nádraží B“

Celý článek ve formátu PDF

Vyvěšeno: 21.11.2018
Sejmuto: 06.12.2018
Číslo jednací: DUCR-66894/18/Nv
Zodpovídá: Jan Linhart