ROZHODNUTÍ - DUCR-59477/18/Nv

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“) vydává na základě výsledku provedeného společného řízení ve věci odstranění stavby a řízení ve věci povolení stavby podle § 128 odst. 4 stavebního zákona povolení k odstranění pro stavbu dráhy:

“Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice“

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 24.10.2018
Sejmuto: 08.11.2018
Číslo jednací: DUCR-59477/18/Nv
Zodpovídá: Jan Linhart