OZNÁMENÍ - DUCR-21267/18/Ks

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

OZNÁMENÍ POKRAČOVÁNÍ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah a stavby na dráze podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/20066 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), obdržel dne 30. března 2017 žádost stavebníka Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4, IČ:65993390, zatoupeného na základě plné moci Ing. Ivanou Vyskočilovou, Kounicova 271/13, 602 00 Brno na odstranění stavby dráhy:

“D3 0310/II Hodějovice - Třebonín v rozsahu SO 652 - Zrušení stávající železniční tratě České Velenice - Plzeň v rozsahu žkm 208,9 - 210,3“

Celý článek v PDF

Vyvěšeno: 13.04.2018
Sejmuto: 28.04.2018
Číslo jednací:
Zodpovídá: Jan Linhart