OZNÁMENÍ - DUCR-21261/18/Ks

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

OZNÁMENÍ POKRAČOVÁNÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Drážní úřad jako drážní správní úřad ve smyslu § 54 odst. 1 a § 55 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách (dále jen „zákon o dráhách“), ve znění pozdějších předpisů a současně jako speciální stavební úřad pro stavby drah a stavby na dráze ve smyslu § 7 odst. 1 téhož zákona a § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 30. března 2017 žádost stavebníka Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4, IČ:65993390, zatoupeného na základě plné moci Ing. Ivanou Vyskočilovou, Kounicova 271/13, 602 00 Brno na stavbu dráhy

“D3 0310/II Hodějovice - Třebonín v rozsahu SO 661, SO 662, SO 663“

Celý článek v PDF

Vyvěšeno: 13.04.2018
Sejmuto: 28.04.2018
Číslo jednací:
Zodpovídá: Jan Linhart