ROZHODNUTÍ - DUCR-14828/18/Vv

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

Drážní úřad jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), obdržel dne 5. února 2018 žádost zástupce stavebníka, STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, 40003 Ústí nad Labem, IČ:25429949, o povolení změny stavby dráhy.

Celý článek v PDF

Vyvěšeno: 13.03.2018
Sejmuto: 28.03.2018
Číslo jednací:
Zodpovídá: Tomáš Tinka
hudsonvalleyweather.com hudsonvalleyweather.com