OZNÁMENÍ - DUCR-13279/18/Lh

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

OZNÁMENÍ POKRAČOVÁNÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Drážní úřad, jako drážní správní úřad, podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), obdržel dne 14. března 2017 žádost stavebníka Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 zastoupené Stavební správou západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9, IČ 70994234 zastoupenou na základě plné moci společností SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 13000 Praha, IČ 25793349 o vydání stavebního povolení pro stavbu dráhy:

Trať Nymburk - Mladá Boleslav “Zvýšení kapacity, 2.stavba“

Celý článek v PDF

Vyvěšeno: 07.03.2018
Sejmuto: 22.03.2018
Číslo jednací:
Zodpovídá: Tomáš Tinka
to belly fast working best meal replacement shakes for weight loss reviews 2017 fat yoga picture cellulite cream with caffeine walmart