V jízdním řádu 2016/2017 naleznete nové názvy železničních stanic a zastávek. Některé jsou přejmenované, jiné vzniknou zcela nově. Konkrétní výpis najdete zde.

Děkujeme všem, kteří se přidali ke skupině Drážňáci a podpořili tím charitativní akci Movember. Společnými silami se podařilo pro Nadační fond Muži proti rakovině nashromáždit celkem 15 352 Kč!

V letošním roce znepokojivě narůstá počet projetí návěstidel, která zakazují vlaku další jízdu. K dnešnímu dni bylo zaznamenáno 84 případů, kdy strojvedoucí vlaku „projel na červenou“. Narůstající počet alarmuje. Proto Drážní úřad jako národní bezpečnostní úřad vyzval železniční dopravce k okamžitému přijmutí účinného řešení, které tento trend podstatně omezí.

Celý článek v PDF

Podzim je tu v plné kráse. Už z pojmenování měsíce listopad je zřejmé, že toto období je charakteristické pro padání listí. Tento měsíc je však poslední dobou spojován i s jinou činností – charitativní akcí známou ve světě jako Movember.

Celý článek v PDF

Drážní úřad v těchto dnech vydal výroční zprávu o vývoji bezpečnosti železnic za rok 2015. Dokument je určen především provozovatelům drah, železničním dopravcům, ostatním národním bezpečnostním úřadům nebo orgánům EU. Z hlediska bezpečnosti lze shrnout situaci na dráhách jako stabilizovanou, problém však nadále přetrvává u některých úrovňových železničních přejezdů.

Celý článek v PDF

Není tomu tak dávno, co proběhla nejen světem železnic zpráva, že firma AŽD Praha koupila od státu dvě regionální železniční dráhy. Konkrétně jde o tratě z Čížkovic do Obrnic (v Ústeckém kraji) a z Dolního Bousova do Kopidlna (ve Středočeském a Královéhradeckém kraji).  Na obou tratích byl před lety zastaven pravidelný celoroční provoz, v současné době je využíváno, zejména pak na švestkové dráze z Čížkovic do Obrnic, pouze sezónního provozu a občasných nostalgických jízd.

Dříve byla provozovatelem drah Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Ta však bude obě tratě provozovat i nadále. Drážní úřad totiž v minulých dnech vydal nové úřední povolení, na základě kterého bude SŽDC od 1. října 2016 opětovným provozovatelem zmíněných drah. Povolení bylo vydáno na dobu neurčitou.

Drážní úřad je spolupořadatelem v pořadí již 5. letošního regionálního pracovního semináře zaměřeného na implementaci technických specifikací pro interoperabilitu telematické aplikace v nákladní železniční dopravě. Regionální pracovní semináře pořádá Evropská železniční agentura (ERA) společně s národními kontaktními místy s cílem informovat železniční odvětví o stavu zavádění příslušných telematických aplikací. Dosud proběhly workshopy v Paříži, Bonnu, Vídni a Římě. Aktuální se bude nyní pro zástupce zemí České a Slovenské republiky a Maďarska konat v Bratislavě. Za Drážní úřad se zúčastní ředitel sekce provozně-technické Ondřej Fanta.

KDY: 4. - 5. října 2016

KDE: Centrum vedecko - technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava (Konferenční místnost č. 235 ve druhém poschodí)