V rámci Evropského roku železnice proběhne také Evropský průzkum bezpečnosti železnic.

 

V letošním roce proběhne celoevropský průzkum, jehož cílem je zjistit, jak je vnímána bezpečnost v odvětví železniční dopravy. Evropský průzkum bezpečnosti železnic je internetový průzkum, který organizuje Evropská agentura pro železnice. Průzkum je zaměřen na odvětví železniční dopravy v Evropské unii a státech ESVO. Výsledky průzkumu budou použity jako součást zprávy o vývoji kultury bezpečnosti, která bude předložena Evropské komisi.

Do průzkumu se nyní může zapojit jakákoli společnost působící v odvětví železniční dopravy jako partner. Pro zapojení v úrovni partnera je potřeba nejpozději do 31.1.2021 vyplnit online formulář dostupný na webových stránkách ERA.

Samotný průzkum bude mezi respondenty probíhat v online formě v termínu od 14. června do 30. září 2021. Dotazníky i pokyny jsou dostupné i v českém jazyce.

Veškeré potřebné informace najdete na adrese https://www.era.europa.eu/content/erscs_en

Zrušení termínů zkoušek.

Drážní úřad na základě usnesení vlády č. 1373 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 a v návaznosti na usnesení vlády č. 1375 o přijetí krizového opatření o zákazu volného pohybu osob, 1376 o přijetí krizového opatření a usnesení vlády č. 1379 o přijetí krizového opatření o omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů  ruší termíny zkoušek odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení, a to do odvolání.

Upozornění všem dopravcům.

Drážní úřad obdržel podnět, ze kterého může vyplývat riziko pro bezpečnost a plynulost na dráze, a to u vozidel volného oběhu, neboť se na železniční síti v České republice objevily vozy řady Snps na přepravu dřeva různých držitelů, na jejichž podélnících jsou umístěna světla zelené barvy o průměru cca 80 mm. Funkce těchto zelených světel není Drážnímu úřadu zatím známa a považuje ji za riziko plynoucí ze záměny uvedeného zeleného světla za návěst "volno" nebo "odjezd", která by v provozu mohla být příčinou mimořádné události. Drážní úřad proto upozorňuje všechny dopravce, že musí zajistit, aby tato světla, jsou-li na vozech umístěna, byla na drahách celostátních a regionálních vyřazena z provozu, a to včetně nakládky na manipulačních kolejích na těchto drahách. Více zde.

Drážní úřad letos přezkouší téměř dvojnásobný počet uchazečů o ověření odborné způsobilosti osob k řízení lanové dráhy.

Stále věříme, že se provoz zimních středisek, kterým dominují lanovky a vleky, v rámci vánočních prázdnin rozběhne na plné obrátky, byť s určitými omezeními. 
Drážní úřad v těchto dnech finišuje s přezkušováním obsluh lanovek tak, aby byla střediska na sezonu plně připravena. Od poloviny listopadu, kdy se zkoušky znovu rozeběhly, proběhne do konce roku zhruba 98 zkoušek v terénu. Ověřována je odborná způsobilost osob k řízení lanové dráhy u jednotlivých provozovatelů lanových drah. Každoročně je přezkoušeno v průměru 108 osob (průměr za období 2011-2019). V letošním roce se však předpokládá, že do konce roku bude přezkoušen skoro dvojnásobný počet uchazečů, a to celkem 198 osob.

Z provozních důvodů je podatelna Praha ve dnech 7. a 8. 12.2020 mimo provoz.

Zkoušky strojvedoucích znovu spuštěny

Uvolňování opatření v rámci COVID-19 nám umožňuje znovu spustit konání zkoušek strojvedoucích i ověřování odborné způsobilosti k řízení drážních vozidel na vlečce. Zkoušky strojvedoucích směřující k vydání licence i ověřování odborné způsobilosti k řízení DV probíhá za dodržování všech hygienických opatření. Naším cílem je zajistit co možná nejmenší dopad protiepidemických opatření na běžné agendy, které úřad vykonává. Zájemci se tak mohou na zkoušky hlásit obvyklým způsobem. 

Aktuální termíny zkoušek zde.

Další potřebné informace naleznete v sekci Potřebuji si vyřídit

Výsledky auditu dopravců neprokázaly systémová pochybení.

Celá tisková zpráva zde.

Drážní úřad vyhlašuje facebookovou soutěž v rámci kampaně "Na dráze bezpečně". V předvánoční soutěži rozdáme výhercům 50 unikátních nástěnných kalendářů na rok 2021 s kresbami známého kreslíře Petra Urbana. Kalendář byl vytvořen v rámci kampaně "Na dráze bezpečně", která se zaměřuje na prevenci úrazů a nehod, které mohou vzniknout nedodržováním pravidel. 12 situací vyobrazuje nebezpečí na dráze či v jejím okolí, která hrozí, když někdo ignoruje zákazy a doporučení. Vtipnou formou také seznamuje se skutečností, že se pod pojmem dráha nemyslí jen železnice, ale také například tramvaje či lanové dráhy. V soutěži musí účastníci splnit soutěžní úkoly, které v následujících 5 týdnech najdou na facebookovém profilu Drážního úřadu. Každý týden vyhlásíme jeden úkol a vylosujeme 10 výherců.

 

Soutěžní pravidla

Soutěžit můžete na https://www.facebook.com/drazni.urad

POŠUMAVSKÁ JIŽNÍ DRÁHA V NOVÉM ÚDOLÍ ZÍSKALA NOVĚ STATUS MÍSTNÍ DRÁHY

Odkaz na tiskovou zprávu zde.

4. listopadu se uskutečnil online seminář s železničními dopravci a držiteli ECM (subjekty zodpovědnými za údržbu). Změny, které nastaly 31. října 2020 se zavedením 4. železničního balíčku v České republice, shrnuli zástupci Drážního úřadu a Ministerstva dopravy. Se svými zkušenostmi z dosavadní praxe seznámil účastníky Ing. Ivan Škoda ze slovenského Dopravného úradu. Slovensko uplatňuje 4. ŽB od června 2020. Nové postupy pro naše dopravce se týkají především schvalování železničních vozidel a vydávání osvědčení o bezpečnosti pro dopravce. Do hry zásadní měrou vstupuje Evropská agentura pro železnice.

 

Celý článek ve formátu pdf.