Drážní úřad připravuje na čtvrtek 30. května 2019 v pořadí 8. jednání národní implementace TAF a TAP. Dále zde zazní informace ke změně předpisů v oblasti přepravy nebezpečných věcí či informace o povinnostech dopravců k 30. červnu tohoto roku. Seminář určený pro provozovatele drážní dopravy, provozovatele drah a držitelé nákladních vozů se uskuteční jako vždy na půdě Ministerstva dopravy (Místnost 1S/80 Zasedací sál). Tímto jste srdeční zváni.

 

Program jednání

Dopolední blok
1. Zahájení 9:30
2. Informace o implementaci TAF TSI pro nákladní dopravce: 9:35 - 10:05 (prezentuje Marek Neustadt)
3. Informace o implementaci TAP TSI pro osobní dopravce 10:15 - 10:45 (prezentuje Marek Neustadt)

Přestávka 10:45 - 11:00

4. Změny předpisů v oblasti přepravy nebezpečných věcí (RID) 11:00 - 11:30
5. Povinnosti dopravců stanovené k 30.6. 11:30 - 12:00
6. Analýza zkoušek nových strojvedoucích 12:00 - 12:20

Přestávka na občerstvení 12:20 - 13:00

Odpolední blok

7. Uvádění vozidel vybavených systémem ETCS do provozu 13:00 - 13:30
8. Příprava Drážního úřadu na IV. železniční balíček 13:30 - 14:00
9. Využití virtuální reality při školení strojvedoucích 14:00 - 14:45 (prezentuje Karen Sanders, ředitelka firmy Real Serious Games Pty Ltd (Austrálie), včetně praktické demo ukázky/videa - zajištěno tlumočení do českého jazyka)
10. Diskuzní fórum - náměty, dotazy a odborná diskuze nad různými tématy 14:45 - 15:00

 

Fotografická soutěž pro milovníky drážní dopravy. 

Podmínky soutěže doplněny k 15. 5. 2019 (informace o mininálním věku).

Pravidla fotografické soutěže pro fanoušky drážní dopravy ve formátu PDF.

 

Informace o podmínkách pro položení POUŽITÝCH LAN v případě výstavby starších přenesených lanových drah

Problematika pokládání použitých lan na lanových dráhách a požadavků na ně kladených je upravena v § 73a vyhlášky č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, kde:

 

Celý článek ve formátu PDF.

 

 

 

V minulých týdnech a měsících se vedla debata, zda jsou lanové dráhy v České republice bezpečné. Jsou, shodly se jednoznačně české instituce a organizace zabývající se provozem lanovek. Bezpečný provoz našich lanových drah a vleků je v rámci Evropy na velmi vysoké úrovni, informují zástupci Drážního úřadu, Asociace lanové dopravy a Fóra cestovního ruchu ČR.

Celá tisková zpráva ve formátu PDF.

Ve dnech 8. - 10 dubna 2019 navštívili náš úřad kolegové z partnerského slovenského Dopravného úradu. V rámci třídenní návštěvy jsme si vzájemně vyměnili informace o stavu příprav 4. železničního balíčku, řešili problematiku rušení železničních přejezdů či seznámili kolegy s legislativním zaváděním systému MLS (monitoring licence strojvedoucího), jakožto jednoho opatření k udržení bezpečnosti na české železnici.

 

3403 maly

 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo,

v posledních dnech dochází ke zvýšenému počtu mimořádných událostí spočívajících v projetí návěsti zakazující jízdu drážního vozidla. Drážní úřad, kterému jako vnitrostátní bezpečnostnímu orgánu dle směrnice 2004/49/ES jsou svěřeny úkoly týkající se bezpečnosti železnic, proto apeluje na vás, provozovatele drážní dopravy, abyste se v rámci plnění svých povinností vyplývajících ze zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů zaměřili na:

  • Bezpečné provozování drážní dopravy spočívající v prověření vlastních vnitřních předpisů vydaných v rámci osvědčení dopravce, zda tyto předpisy obsahují všechny prvky zajišťující bezpečné provozování drážní dopravy a zda jsou aktualizovány v návaznosti na změny předpisů celostátních a regionálních drah.
  • Důsledné zabezpečení pravidelné školicí činnosti u všech zaměstnanců zúčastněných na zajišťování dopravního procesu, zejména s poukazem na známé opakující se chyby a upozorňovat na ně.
  • Zintenzivnění vnitřních kontrolních mechanismů u osob podílejících se na zabezpečení jízdy vlaku, tj. strojvedoucích a ostatního vlakového doprovodu, se zaměřením na dodržování pracovně-právních předpisů a v případě nedostatků přijetí příslušných účinných opatření.
  • Prověření zpracování turnusové služby vlastních náležitostí tak, aby byly zajištěny přestávky v práci a vyloučena nadměrná práce přesčas.
  • Možnost zavedení sankcionování viníka (v případě mimořádné události v rámci jejího vyhodnocení) dle míry jeho zavinění pozastavením platnosti osvědčení strojvedoucího, resp. jeho odnětím.

Současně si Vás dovolujeme informovat, že na výše uvedené body se Drážní úřad v nejbližší době zaměří při výkonu státního dozoru ve věcech drah.

S pozdravem
Ing. Jiří Kolář, Ph.D. v. r.
ředitel Drážního úřadu

 

Drážní úřad, tak jako další instituce, bedlivě sledují vývoj mimořádných událostí na železnici. Bez ohledu na nešťastné události minulých dnů, připravuje dlouhodobě Drážní úřad několik opatření, které napomohou k eliminaci chyb.

Celá tisková zpráva ve formátu PDF