Dne 24. listopadu 2017 bylo na Pražském hradu vyhlášeno sto nejlepších organizací České republiky, tzv. TOP 100. Mezi nejúspěšnější se poprvé v historii zařadil i Drážní úřad, který obsadil celkovou 98. pozici. Soutěž pořádá Pan-evropská společnost pro kulturu, vzdělávání a vědecko-technickou spolupráci Comenius. Cílem soutěže „ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH 2017” je v celonárodním měřítku nalézt, vybrat, zviditelnit a veřejně slavnostním způsobem ocenit české firmy, podniky, či společnosti z co nejširšího spektra aktivit, které dosahují vynikajících, mimořádných anebo pozitivně pozoruhodných výsledků. Více informací naleznete na www.comenius.cz.

Top100 Top100 spolecne

Fotografie ze semináře, který jsme pro dopravce, provozovatele drah a majitele nákladních vozů uskutečnili 29. listopadu, naleznete na Facebooku našeho úřadu. Probíraná témata pak naleznete zde.

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ DÚ

Drážní úřad pořádá seminář určený pro provozovatele drážní dopravy, provozovatele drah a držitele nákladních vozů. Od 9:00 hodin do 12:00 hodin proběhne v pořadí již 5. jednání národní implementace TAF a TAP. Následovat bude seminář a diskuzní fórum určené zejména pro dopravce.

KDY A KDE:

listopadu 2017 v zasedacím sále Ministerstva dopravy (místnost č. 80 v 1. suterénu).

PROGRAM:

Dopolední blok

09:00 - 09:05 Zahájení

09:05 - 09:55 Informace o implementaci TAF TSI pro držitele nákladních vozů, nákladní dopravce a IM

10:00 - 10:55 Informace o implementaci TAF TSI pro nákladní dopravce

11:00 - 11:55 Informace o implementaci TAP TSI pro osobní dopravce

Odpolední blok

12:15 - 15:00 Seminář Drážního úřadu:

a) novinky v hlášesní změn průkazů způsobilosti UTZ a úředních povolení na vlečce;

b) náležitosti vydávání a užívání Osvědčení strojvedoucího (uvádění znalosti infrastruktury, apod.);

c) informace o jednotném registru osvědčení strojvedoucího, který bude spuštěn od 1. 1. 2018;

d) vydávání osvědčení dopravce "B" na Slovensku;

e) představení implementačního plánu;

f) problematika schvalování "zahraničních" vozidel z pohledu legislativy.

Dohodu o spolupráci uzavřely ve čtvrtek národní bezpečností úřady pro železnici České a Polské republiky. Pomůže především v koordinování dozorových aktivit a sdílení informací, které jsou důležité pro zachování bezpečnosti železničního provozu.

Celý článek v PDF

DSC 2679web DSC 2680web DSC 2681web IMG 2945

Drážní úřad obdržel informaci od Ministerstva dopravy, že v souladu s čl. 6 odst. 4 Nařízení Komise (EU) 2016/919 ze dne 27.5.2016 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „Řízení a zabezpečení“ železničního systému v Evropské unii vydalo Ministerstvo dopravy aktualizaci Národního implementačního plánu ERTMS.

Uvedený dokument vstoupil dne 29.8.2017 v platnost a s ohledem na důležitost jeho vliv na dopravce Vám Drážní úřad posílá v příloze tohoto dopisu pro Vaše potřeby.

Pro úplnost uvádíme, že Národní implementační plán ERTMS naleznete zde.

Pro období listopadu je charakteristické padání listí a postupný příchod zimy. Poslední roky je však tento měsíc, zejména na jeho konci, také známý díky „padání“ knírů. Charitativní událost MOVEMBER je celosvětová akce, která několik posledních let probíhá i v České republice. Drážní zaměstnanci sdružení do skupiny s příznačným názvem Drážňáci opětovně tuto charitu podpoří.

Celý článek v PDF.

Nedávno otevřená rekonstruovaná trať mezi Studénkou a Mošnovem byla předmětem závěrečné kontrolní prohlídky, která měla za cíl zjistit stav trati po proběhnutém zkušebním provozu. Během prohlídky nebyly zjištěny žádné závady, proto Drážní úřad přistoupil k vydání kolaudačního souhlasu. Je tak potvrzeno, že trať je po technické a bezpečnostní stránce zcela v pořádku.

Celý článek v PDF

Aktualizovali jsme seznamy akreditovaných školicích středisek k 30. září 2017:

Seznam akreditovaných školicích středisek pro výcvik strojvedoucích zde.

Seznam akreditovaných osob pro odbornou způsobilost zaměstnanců zde.

Po dlouhých 45 letech se vrací trolejbusová trať do systému veřejné dopravy v Praze. Protože trolejbusový provoz spadá dle zákona do drážního provozu, musel Drážní úřad posuzovat, zda technické provedení tratě vyhovuje všem platným normám. Zároveň bylo posuzováno i trolejbusové vozidlo. Obojí nakonec bylo oficiálně schváleno, nic tedy nebrání tomu, aby se v neděli 15. října mohla uskutečnit první slavnostní jízda.

Celý článek v PDF.

V registru vozidel, který obsahuje informace definované v čl. 47 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii je užíván pojem „držitel“ specifikovaný v čl. 2 odst. 21 uvedené směrnice, který má právo drážní vozidlo užívat (provozovat), a jako takový je uveden, spolu s dalšími údaji o vozidle, v příslušném registru.

S dalším vývojem liberalizace v drážní dopravě nebude nadále udržitelné zajišťovat aktualizace provozovatelů výše uvedených UTZ, kteří jsou shodní s „držiteli“, neboť by to znamenalo jejich zvýšenou administrativní zátěž. Z tohoto důvodu se u těchto UTZ nově provozovatel do průkazu způsobilosti UTZ neuvádí.

Pro identifikaci provozovatele UTZ, které je umístěno na drážním vozidle, jsou pak dostatečné identifikační údaje drážního vozidla (typ, výrobní číslo, výrobce, rok výroby, EČV (EVN)).

Vůči drážnímu správnímu úřadu nese vlastní odpovědnost za provozování uvedených zařízení podle § 35 odst. 1 písm. d) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, vždy dopravce. Způsobilost zařízení bude i nadále Drážním úřadem ověřována při výkonech státního dozoru ve věcech drah.