Drážní úřad v minulých dnech změnil logo a chystá se i na spuštění nových webových stránek. Důvodem je zastaralost webu a celkově nevyhovující struktura současných stránek.

Celý článek v PDF

Evropská železniční agentura zpracovala tabulky, pro poskytnutí základních informací pro výroční zprávy o bezpečnosti. Výroční zprávu o bezpečnosti předkládá provozovatel dráhy celostátní nebo regionální na základě § 22 odst. 2) písmeno e) a dopravce na dráze celostátní nebo regionální na základě § 35 odst. 2) písmeno g) zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, Drážnímu úřadu do 30. června kalendářního roku. Obsah výroční zprávy je uveden ve vyhlášce č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

V následujících odkazech jsou k dispozici ke stažení:

tabulka k vyplnění přehledu mimořádných událostí (ve formátu *.xls)
tabulka k vyplnění přehledu mimořádných událostí (ve formátu *.pdf)

V souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednaní ve služebním úřadu, byl s účinností od 26. dubna 2016 v Drážním úřadu určen další prošetřovatel, přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření.

Celý článek v PDF