Schválili jsme dva nové názvy železničních zastávek.

 

V minulých týdnech jsme po posouzení schválili žádosti, na základě kterých jsme stanovili názvy nových železničních zastávek. Síť nových nástupních a výstupních míst pro cestující veřejnost se tentokrát rozroste v Libereckém a Plzeňském kraji.

 

Plzeň-Slovany – zastávka vznikne na trati č. 190 Plzeň – Horažďovice předměstí – České Budějovice, Písek město – Protivín v úseku mezi železničními stanicemi Plzeň hlavní nádraží a Plzeň-Koterov. Konkrétně je její vybudování plánováno v kilometrické poloze 346,395 – 347,055 trati.

 

Roztoky u Jilemnice zastávka – zastávka vznikne na trati č. 040 Chlumec nad Cidlinou – Trutnov v úseku mezi železničními stanicemi Roztoky u Jilemnice a Martinice v Krkonoších. Správci železniční infrastruktury plánují její zřízení v kilometrické poloze 84,000 – 84,087 trati.

 

Oba dva názvy nových zastávek budou platné ode dne jejich otevření.

Každý přejezd je zabezpečený. I ten "nezabezpečený"

 

V posledních dnech jsme všichni svědky zvýšeného počtu srážek drážních vozidel s těmi silničními. Neustále také dochází ke zbytečným střetnutím s osobami. Při této příležitosti je dobré si připomenout, že všechny železniční přejezdy a přechody jsou u nás chráněny. Nevěříte? Pak čtěte dál!
Od útlého věku slýcháme, že železniční přejezdy musíme respektovat. Jsou však mezi námi tací, kteří se domnívají, že jsou imunní a že respektovat přejezdy nemusejí. Chyba lávky. V zájmu zachování vlastního života a života druhých je potřeba vzít v potaz fyzikální veličiny – síla rozjetého vlaku je i v nižších rychlostech obrovská.

Neměli bychom zapomínat ani na legislativu, která je sice trochu nudná, na druhou stranu se bez ní neobejdeme. A my víme proč. Protože napomáhá k bezpečnosti a plynulosti drážního i silničního provozu. Ustanovení zákona o silničním provozu zřetelně říká, jak se má řidič na přejezdech chovat: před železničním přejezdem si musí řidič počínat zvlášť opatrně, zejména se přesvědčit, zda může železniční přejezd bezpečně přejet. Což logicky neznamená, že se bezhlavě vrhneme vstříc přejezdu nebo si řekneme „světla sice blikají, ale vlak ještě nevidím, tak dobrý“. Ten vlak totiž může být takříkajíc za rohem. Nu, určitě uznáte, že mezi bezpečné přejetí přejezdu nepatří ani použití otřepané věty mnoha řidičů „to ještě stihnu!“

NEZABEZPEČENÝ ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD

Je to velmi jednoduché. Takový přejezd v tuzemsku zkrátka ne-e-xis-tu-je. Taky bychom si to už mohli všichni konečně zapamatovat, není to tak těžké. Ze zákona musí být v České republice bez výjimky železniční přejezdy a přechody chráněné, tedy pro účastníky silničního provozu zabezpečené.

Existuje několik úrovní zabezpečení:

Výstražné kříže – jsou jimi zabezpečeny naprosto všechny železniční přejezdy a přechody. Uvidíte-li takzvané červenobílé ondřejské kříže, zbystřete a věnujte přejezdu nikoliv zvýšenou, ale maximální pozornost. Bez ohledu na to, zda jsou u přejezdu světla či závory. Zpravidla také u tohoto typu přejezdů uslyšíte hlasité houkání vlaku, který dává najevo, že je silnější, a proto byste se mu měli klidit z cesty. Ideálně mu do cesty vůbec nevjíždět. Ani nevcházet.

Výstražník – laik si možná pod tímto pojmem mnoho nevybaví, ale jak se řeknou světla, měli byste být doma. Jde o další stupeň zabezpečení, kdy je přejezd/přechod vybaven kromě křížů i světelnou a zvukovou signalizací. I v tomto případě buďte maximálně ostražití a nic nepodceňujte. Pro jistotu opakujeme: vlak je mnohem silnější než vy. Vážně.

Závory – nebo-li také břevna. Jde o nejvyšší stupeň zabezpečení. Což neznamená, že budete závory podlézat, přelézat či obcházet a jinak si dokazovat svou převahu nad nimi. Mezi břevny se totiž opět ukáží fyzikální zákony. A ty jsou neomylné. Víme, znovu se znovu opakujeme. Snad k dobru věci. Tento typ přejezdů je také vybaven výstražnými kříži. Některé starší přejezdy se mohou vyskytovat bez výstražníku, ty nové se staví už jen s výstražníkem.

Pozitivní světlo – kéž by námi všemi prošlo, ale to sem nepatří. Zpátky k tématu. U některých železničních přejezdů se můžete setkat s blikajícím bílým světlem. V takovém případě máte jistotu, že se vlak neřítí k přejezdu a můžete jej přejet, a to maximální rychlostí 50 km/h. Chodci mohou rychlostí i nižší. Ve všech ostatních případech, tedy tam, kde bílé světlo není, můžete přejet přes přejezd nejvýše 30 km/h. Chodci mohou opět o něco méně.

KOLEJE NEJSOU CHODNÍK

Vážně si ještě dneska někdo myslí, že koleje jsou chodník? Nevěříme. Po dálnici také nechodíme v obavách, že nás srazí auto. Jak je tedy možné, že někdo trpí absencí pudu sebezáchovy právě na kolejích? Kdepak, pokud po kolejích, tak jen v drážním dopravním prostředku. Ušetříte nervy sobě, příbuzným, strojvedoucímu i cestujícím, kteří chtějí dojet do cíle pokud možno včas.

Děkujeme, že dodržujete tato základní pravidla.
Vyplatí se to. Všem.

- Martin Novák, tiskový mluvčí úřadu

Drážní úřad připravuje na čtvrtek 30. května 2019 v pořadí 8. jednání národní implementace TAF a TAP. Dále zde zazní informace ke změně předpisů v oblasti přepravy nebezpečných věcí či informace o povinnostech dopravců k 30. červnu tohoto roku. Seminář určený pro provozovatele drážní dopravy, provozovatele drah a držitelé nákladních vozů se uskuteční jako vždy na půdě Ministerstva dopravy (Místnost 1S/80 Zasedací sál). Tímto jste srdeční zváni.

 

Program jednání

Dopolední blok
1. Zahájení 9:30
2. Informace o implementaci TAF TSI pro nákladní dopravce: 9:35 - 10:05 (prezentuje Marek Neustadt)
3. Informace o implementaci TAP TSI pro osobní dopravce 10:15 - 10:45 (prezentuje Marek Neustadt)

Přestávka 10:45 - 11:00

4. Změny předpisů v oblasti přepravy nebezpečných věcí (RID) 11:00 - 11:30
5. Povinnosti dopravců stanovené k 30.6. 11:30 - 12:00
6. Analýza zkoušek nových strojvedoucích 12:00 - 12:20

Přestávka na občerstvení 12:20 - 13:00

Odpolední blok

7. Uvádění vozidel vybavených systémem ETCS do provozu 13:00 - 13:30
8. Příprava Drážního úřadu na IV. železniční balíček 13:30 - 14:00
9. Využití virtuální reality při školení strojvedoucích 14:00 - 14:45 (prezentuje Karen Sanders, ředitelka firmy Real Serious Games Pty Ltd (Austrálie), včetně praktické demo ukázky/videa - zajištěno tlumočení do českého jazyka)
10. Diskuzní fórum - náměty, dotazy a odborná diskuze nad různými tématy 14:45 - 15:00

 

Fotografická soutěž pro milovníky drážní dopravy. 

Podmínky soutěže doplněny k 15. 5. 2019 (informace o mininálním věku).

Pravidla fotografické soutěže pro fanoušky drážní dopravy ve formátu PDF.

 

Informace o podmínkách pro položení POUŽITÝCH LAN v případě výstavby starších přenesených lanových drah

Problematika pokládání použitých lan na lanových dráhách a požadavků na ně kladených je upravena v § 73a vyhlášky č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, kde:

 

Celý článek ve formátu PDF.

 

 

 

V minulých týdnech a měsících se vedla debata, zda jsou lanové dráhy v České republice bezpečné. Jsou, shodly se jednoznačně české instituce a organizace zabývající se provozem lanovek. Bezpečný provoz našich lanových drah a vleků je v rámci Evropy na velmi vysoké úrovni, informují zástupci Drážního úřadu, Asociace lanové dopravy a Fóra cestovního ruchu ČR.

Celá tisková zpráva ve formátu PDF.