Aktualizovali jsme seznamy akreditovaných školicích středisek k 30. září 2017:

Seznam akreditovaných školicích středisek pro výcvik strojvedoucích zde.

Seznam akreditovaných osob pro odbornou způsobilost zaměstnanců zde.

Po dlouhých 45 letech se vrací trolejbusová trať do systému veřejné dopravy v Praze. Protože trolejbusový provoz spadá dle zákona do drážního provozu, musel Drážní úřad posuzovat, zda technické provedení tratě vyhovuje všem platným normám. Zároveň bylo posuzováno i trolejbusové vozidlo. Obojí nakonec bylo oficiálně schváleno, nic tedy nebrání tomu, aby se v neděli 15. října mohla uskutečnit první slavnostní jízda.

Celý článek v PDF.

V registru vozidel, který obsahuje informace definované v čl. 47 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii je užíván pojem „držitel“ specifikovaný v čl. 2 odst. 21 uvedené směrnice, který má právo drážní vozidlo užívat (provozovat), a jako takový je uveden, spolu s dalšími údaji o vozidle, v příslušném registru.

S dalším vývojem liberalizace v drážní dopravě nebude nadále udržitelné zajišťovat aktualizace provozovatelů výše uvedených UTZ, kteří jsou shodní s „držiteli“, neboť by to znamenalo jejich zvýšenou administrativní zátěž. Z tohoto důvodu se u těchto UTZ nově provozovatel do průkazu způsobilosti UTZ neuvádí.

Pro identifikaci provozovatele UTZ, které je umístěno na drážním vozidle, jsou pak dostatečné identifikační údaje drážního vozidla (typ, výrobní číslo, výrobce, rok výroby, EČV (EVN)).

Vůči drážnímu správnímu úřadu nese vlastní odpovědnost za provozování uvedených zařízení podle § 35 odst. 1 písm. d) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, vždy dopravce. Způsobilost zařízení bude i nadále Drážním úřadem ověřována při výkonech státního dozoru ve věcech drah.

Vážení návštěvníci Drážního úřadu,

dovolujeme si upozornit, že rekonstrukční práce zastřešení haly nad nástupišti hlavního nádraží skončily. Opět se tak k nám dostanete klasickou cestou z 1. nástupiště. Pokud k nám přicházíte z odbavovací haly, doporučujeme použít severní podchod (směr železniční tunely Vítkov), který je k našemu vchodu nejblíže.

Drážní úřad v prvním pololetí schválil dva zcela nové typy železničních vozidel určených pro nákladní dopravu. Prvním z nich, čtyřnápravový vůz řady Tamns, typ 9-149.1, je vysokostěnný vůz krytý shrnovací plachtou. Jeho využití je možné jak pro přepravu strojních, hutních nebo stavebních materiálů, tak pro přepravu sypkých substrátů, které je potřeba ochránit před povětrnostními vlivy. Druhým typem je otevřený čtyřnápravový dvoučlánkový a dvoupodlažní vůz řady Laaers, typ 9-558.0, který je určen pro přepravu automobilů.

Celý článek v PDF

V posledních několika dnech a týdnech se v médiích objevila zpráva o rekonstrukci olomoucké tramvajové trati vedoucí ulicí 1. máje. Mimo jiné v článcích zazněl také názor, že změnu polohy tamní tramvajové zastávky „U Dómu“ měl výhradně posoudit a následně schválit Drážní úřad. Protože nedošlo k ověření takového sdělení, oznamujeme široké veřejnosti, že tato informace se nezakládá na pravdě.

Celý článek v PDF.

Vážení návštěvníci Drážního úřadu,

dovolte nám informovat, že v současné době finišují rekonstrukční práce zastřešení nástupišť pražského hlavního nádraží. Práce se přemístily na první nástupiště, ze kterého je také vchod do našeho úřadu. Z tohoto důvodu je nyní zamezený přístup ze "severního" podchodu. Do úřadu se dostanete od Fantovy kavárny přes parkoviště umístěné v severní části (směr železniční tunely Vítkov). Využít můžete také směrových označení k nástupišti 1B. Děkujeme za pochopení.

Železniční síť České republiky se opět rozroste o několik nových zastávek. V letošním roce byly Drážním úřadem prozatím vydány čtyři rozhodnutí, která povolují vybudování zcela nových železničních míst pro nástup a výstup cestujících. Na kterých tratích se tedy nové zastávky vybudují?

Celý článek v PDF

Aktualizovali jsme seznamy provozovatelů drah a seznamy provozovaných a zrušených vleček. Aktualizované seznamy naleznete zde.