V pátek dne 5.6.2020 je podatelna z technických důvodů zavřena.

Drážní úřad Vás informuje, že Komise přijala dne 13. května 2020 DOPORUČENÍ KOMISE (EU) 2020/648, o poukazech nabízených cestujícím jako alternativa k vrácení peněz za zrušené souborné cestovní a přepravní služby a v souvislosti s pandemií COVID-19. Toto doporučení se týká poukazů, které mohou dopravci nebo pořadatelé nabídnout cestujícím jako alternativu k vrácení peněz, pokud to cestující dobrovolně akceptuje, a to za okolností, kdy v případě zrušení ze strany dopravce nebo pořadatele, k němuž došlo po 1. březnu 2020 z důvodů spojených s pandemií COVID-19, v souvislosti s ustanovením čl. 16 písm. a) ve spojení s čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 1371/2007.

 

DOPORUČENÍ KOMISE (EU) 2020/648 ve formátu PDF

Aktualizovali jsme seznam akreditovaných středisek pro výcvik strojvedoucích a seznam uzaných zkoušejících k provádění zkoušek strojvedoucích.

Seznamy naleznete zde.

Na základě usnesení vlády č. 399 o mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví k podmínkám činnosti orgánů veřejné moci a mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. dubna 2020 č.j. MZDR 15757/2020- 3/MIN/KAN o zavedení zvláštních pravidel provozu v orgánech veřejné moci a správních orgánech se s účinností od 20. dubna 2020 otevírací doba podatelny vrací do běžného provozního režimu, tj. po - čt  8:00 - 16:00 hodin, pá 7.30 - 13.30 hodin.
Žádáme klienty, aby:
- upřednostňovali elektronickou komunikaci (datová schránka, el. podání se zaručeným elektronickým podpisem apod.), umožňuje-li to povaha podání, 
- vstupovali do prostor podatelny jednotlivě,
- v prostorách DÚ využili zařízení pro desinfekci rukou
- při pohybu v DÚ dodržovali bezpečnostní pokyny směřující k zamezení šíření nemoci COVID-19.

Aktualizovali jsme seznam zkoušejících k provádění zkoušek strojvedoucích.

Seznamy naleznete zde.

DRÁŽNÍ ÚŘAD SCHVÁLIL NÁZVY TŘÍ NOVÝCH ŽELEZNIČNÍCH ZASTÁVEK. 

Více se dozvíte zde.

S okamžitou platností do odvolání jsou úřední hodiny podatelny následující:

Po a St

8:00 – 11:00

Pouze v neodkladných případech

S cílem snížit riziko šíření nemoci COVID-19, doporučujeme žadatelům:

 

  • aby odložili podání, která nespěchají,
  • jako formu podání upřednostňovat zasílání prostřednictvím datových schránek nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,
  • případná osobní jednání projednat s konkrétní osobou předem telefonicky nebo e-mailem,
  • provozní doba podatelny je od 8:00 do 13:00, v pátek do 12:30.

 

ZAMĚSTNANCI DRÁŽNÍHO ÚŘADU ZKONTROLOVALI PROVOZ VLAKŮ ARRIVY.

Tiskovou zprávu naleznete zde.

Aktualizovali jsme seznam akreditovaných osob pro odbornou způsobilost zaměstnanců.

Seznamy naleznete zde.