S platností od 1. listopadu 2018 byl ředitelem Drážního úřadu Jiřím Kolářem jmenován do fuknce ředitele sekce provozně-technické Ing. Jan Lehovec. Nahradil tak Ing. Ondřeje Fantu, Ph.D., který ukončil služební poměr na úřadu 24. září 2018.