V úterý 6. února 2018 proběhlo v Drážďanech další jednací kolo ohledně nového železničního spojení mezi Prahou a saskými Drážďany. Součástí tohoto nového projektu železničního spojení je i výstavba přeshraničního tunelu. Na pracovním setkání se řešil mj. především návrh technického řešení styku proudových soustav. Za Drážní úřad se zúčastnil jednání ředitel sekce stavební Martin Roedl. Další setkání by mělo proběhnout na jaře na české půdě.

top 10 belly fat burning foods best diet indian male weight hudsonvalleyweather.com fat burning food