Evropská komise uveřejnila po 95. jednání RISC finální znění revizí Technických specifikací pro interoperabilitu (TSI)

Členské země se mohou k finálnímu znění nových TSI ještě během následujících dvou měsíců vyjádřit.

Termíny pro vyjádření pro jednotlivé oblasti TSI jsou následující:
• Do 19. 8. 2022 - TSI CCS, OPE, INF & ENE
• Do 29. 8. 2022 - WAG, LOC&PAS, NOI, PRM, ERATV a RINF
• Do 7. 9. 2022 - TAP/TAF GAP
• Do 13. 9. 2022 Item 6 – TSI implementation discussion for RISC

Od roku 2023 začnou v železničním sektoru platit nové Technické specifikace pro interoperabilitu. Jejich změny připravuje Evropská železniční agentura (ERA).
TSI jsou souborem technických požadavků na evropský železniční systém tak, aby byl interoperabilní.
Revize se týkají cca 74 témat napříč všemi specifikacemi. První požadavek na změny v TSI vzešel od Evropské komise v červnu 2020.

Časový harmonogram implementace nových TSI:

casový harnonogram