Dopravci a provozovatelé dráhy musí letos Drážnímu úřadu doložit výroční zprávy o bezpečnosti za rok 2021 již do 31. května.

Ukládá jim to novela zákona o dráhách platná od  1. 2. 2022, která v tomto bodě vychází z evropské směrnice a zkracuje lhůtu o měsíc. Na základě dodaných výročních zpráv pak Drážní úřad do konce září vypracuje svou výroční zprávu o bezpečnosti na českých železnicích za rok 2021.

Další povinností všech dopravců a provozovatelů dráhy je doložit Drážnímu úřadu do 30. 6. 2022 doklady k finanční způsobilosti k provozování drážní dopravy, respektive dráhy za rok 2021.

Dopravci provozující veřejnou osobní dopravu na dráze celostátní nebo regionální mají zároveň povinnost uveřejnit výroční zprávu o kvalitě poskytovaných služeb a zaslat ji do 30. 6. 2022 Evropské železniční agentuře.

Zprávy jsou následně zpřístupněny na internetové stránce ERA. https://eradis.era.europa.eu/interop_docs/ruSQPreports/default.aspx